Profilbild
2016-08-04

Nya röster är ett nytt projekt, initierat av Dalslands Litteraturförening, med stöd från Åmåls kommun, som liksom flera av landets kommuner fått ekonomisk hjälp från staten för att integrera nyanlända. Åmål är en av landets småkommuner som tagit emot många människor på flykt senaste tiden.
Projektet Nya röster riktar sig till unga, nya svenskar, som är mellan 18 och 25 år gamla. De får gå en skrivarkurs som sträcker sig över hösten 2016 och våren 2017, där de ska utveckla sitt svenska språk, sitt skrivande och berättande. De ska även utveckla sin förmåga att framställa något muntligt och att läsa högt. Det hela ska sedan även utmynna i en antologi, med de unga, nya svenskarnas texter.
Antologin, som jag kommer att vara redaktör för, ges ut av Dalslands Litteraturförening. Tanken är att antologin ska presenteras av deltagarna och mig, som leder projektet, nästa år. Förhoppningsvis kommer vi även att få möjlighet att presentera projektet och antologin i media, i bokhandlar, på bibliotek, kulturhus och skolor.
Texterna ska arbetas fram genom skrivarkursens längre och kortare läs- och skrivövningar och diskussioner och fram på våren kommer vi ha övningar i muntlig framställning och högläsning. Inspirerande författarbesök kommer också att äga rum under projekttiden. Och böcker kommer att köpas in för förkovran.
Ett knappt tiotal unga kvinnor, boende i Åmål med omnejd, har anmält sig och jag och Anita K Alexanderson och Bente Hjelm har träffat dem och tillsammans med dem diskuterat fram ett upplägg för kursen. Jag och kvinnorna kommer att ses i Litteraturhuset i Åmål varannan helg från och med slutet av augusti fram till i mars. Därefter kommer vi förhoppningsvis ha en samling spännande, berörande texter som håller för att publiceras i bokform.
Nyaroster1
Jag har hållit skrivarkurser för studieförbund och på folkhögskolor och jag har handlett såväl skrivovana hemlösa människor som berömda författare och professionella journalister i tio år som redaktör på tidningen Situation Sthlm. Jag har även varit redaktör för två nummer av Pockettidningen R och varit redaktör och lektör för en rad manus, romaner, livsskildringar, novellsamlingar och antologier. Därutöver har jag skrivit tre ungdomsböcker, två egna böcker och medverkat med texter i ett antal tidningar och antologier. Den här typen av projekt är dock nytt för mig och jag får pröva mig fram tillsammans med kursdeltagarna. Min ambition är att arbeta både med gruppen och individuellt, som jag brukar, och det är särskilt viktigt här, eftersom kvinnorna varit olika länge i Sverige och kommit olika långt när det gäller att tillägna sig svenska språket. Men de är en grupp utåtriktade, nyfikna och stolta individer som är angelägna om att göra det här tillsammans med oss och med varandra.
Blir projektet lyckat kan fler nya unga svenskar få chansen att gå kursen. Det är min och Dalslands Litteraturförenings förhoppning.
29-30 juli pågår litteraturfesten Bokdagar i Dalsland i Åmål och jag och fem av Nya röster-kursdeltagarna, Fatima Salem, Tasneem Alsadi, Lama Jaber, Rawan Alzouby och Latifah Chehab, lyssnar tillsammans på flera av framträdandena. Starkast intryck på kursdeltagarna gör författaren och journalisten Mustafa Can med sina bilder och berättelser från krigets Syrien, där han nyligen varit och rapporterat från staden Kobane, som ligger i ruiner efter IS terror och massakrer.
Det fullsatta Kulturmagasinet, inklusive Can själv, kan omöjligt hålla tårarna borta över trasiga hem och människor, dockor med sönderskjutna ansikten, nallar med avskurna halsar, en grupp pojkar som sitter på det som var scengolvet i Kobanes sönderbombade kulturhus och drömmer om att starta Kobanes första hiphopgrupp. En nioårig flicka som blivit våldtagen, en pojke som slutat le sedan han sett sin pappa bli avrättad och en kvinna som väljer att återvända till det som är kvar av sitt hem med det som är kvar av hennes familj och försöker återskapa ett vardagsliv i grus- och stenhögarna, laga mat i kärl med kulhål.
Fatima, Tasneem, Lama, Rawan och Latifah är alla från Syrien, de tar bilder med sina mobiltelefoner och lägger upp på Facebook. ”Han pratar om Syrien”, skriver Rawan under en bild av en byggnad utan fasad och tak, det helaste huset i Kobane.
Efteråt frågar jag hur de mår. De säger att det är ok.
– Man blir ledsen, säger Latifah.
Men de är glada över att någon berättar om Syrien, om kriget.
– Men det är inte bara IS som dödar och förstör, säger Lama.
Nyaroster2
Senare på dagen får de träffa Mustafa Can och det ger ännu mer energi. Det är första gången de hör och ser en författare framträda, annat än på TV och i radio. Kvinnorna vill berätta om sina liv, vad de varit med om, i Syrien, på väg därifrån och här i Sverige.

– Inte alla vågar skriva i Syrien, säger Lama. Det är för farligt. Här i Sverige kan vi skriva vad vi vill.
– Jag vill skriva om verkligheten, säger Fatima. Men jag vill också använda min fantasi, inte bara berätta om mig, utan också om andra som flytt från kriget.
De andra nickar och instämmer.
– Vi har inte flytt på samma sätt, säger Tasneem. Det finns så många olika berättelser.
De vill också berätta om tiden före kriget och om hur det var att komma till Sverige och hur det är att leva här idag.
– Hur ska vi inleda? säger Lama. Hur avslutar man en bok? Hur gör man?!
– Det där är Victor bra på, säger Mustafa Can, det kan han lära er. Jag vill läsa era texter när de är färdiga.

Text Victor Estby

Bilder Åsa Carlsson