Nya röster i Dalsland

Nya röster i Dalsland

Nya röster är ett nytt projekt, initierat av Dalslands Litteraturförening, med stöd från Åmåls kommun, som liksom flera av landets kommuner fått ekonomisk hjälp från staten för att integrera nyanlända. Åmål är en av landets småkommuner som tagit emot många människor...
Nya röster i Dalsland

Bokdagar i Dalsland

Bokdagar i Dalsland är samlingsnamnet på den litterära verksamhet som Dalslands Litteraturförening bedriver. Föreningen är en ideell förening, vars ambition är att verka för att nordisk litteratur blir känd hos en bred allmänhet, samt att jobba för ett ökat intresse...