Idag har Riksdagen debatterat och beslutat i frågan om nya möjligheter till avlyssning.

På Riksdagen hemsida kan man läsa följande:

[u]Sammanfattning av beslutet[/u]
Hemlig rumsavlyssning, så kallad buggning, införs som ett nytt hemligt tvångsmedel för att bekämpa brott. Det ska inte under några förhållanden vara möjligt att bugga medieredaktioner. De brottsbekämpande myndigheterna ska få använda bland annat hemlig teleavlyssning för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott. Flera begränsningar garanterar rättssäkerheten. Dessa lagar ska gälla i tre år och sedan utvärderas. Personer som utsatts för hemliga tvångsmedel ska underrättas om detta. Vidare ska det inrättas en ny myndighet, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, som ska utöva tillsyn över bland annat de brottsbekämpande myndigheternas användning av hemliga tvångsmedel. Lagarna börjar gälla den 1 januari 2008.

Funderingar:
1. Vilka är begränsningarna som garanterar rättssäkerheten?
2. [k]När[/k] kommer den som utsatts för hemliga tvångsmedel att underrättas?
3. Hur ser reglerna ut för att bygga om sitt hem till en medieredaktion?
4. Hur många myndigheter är vi uppe i nu, totalt?