Om avlyssning (2)

Idag har Riksdagen debatterat och beslutat i frågan om nya möjligheter till avlyssning. På Riksdagen hemsida kan man läsa följande: [u]Sammanfattning av beslutet[/u] Hemlig rumsavlyssning, så kallad buggning, införs som ett nytt hemligt tvångsmedel för att bekämpa...

Om Kongo

Det är 46 år sedan Dag Hammarskjöld omkom. Hans flygplan störtade, under oklara omständigheter, när han var på väg till ett möte för att mäkla fred i inbördeskrigets Kongo. Utbrytarprovinsen, Katanga, hade ett år tidigare förklarat sig självständigt. Starka...

Boktips

Under den här rubriken är det väl svårt att helt gå förbi den store John le Carré. Men sanningen är att jag inte har lika lätt för allt han har skrivit. Bäst var han nog i början av sin karriär: Spionen som kom in från kylan – åh, som man hålls osäker på vad som...

Om ironi

Ibland är livet bra märkligt. Efter flera dagar av mer eller mindre förtäckt kritik av svenska kvällstidningar, från min sida, slår det tillbaka med besked. I brist på egen formuleringskonst har jag letat hela dagen efter en lämplig länk att referera till om...