Villebrådet är fällt! Några välriktade salvor och saken var klar. Det gick mycket fort. Ihaaa! Nu återstår bara för jaktlaget att berätta skrönor runt lägerelden om hur det hela gick till. Det kommer att ske under muntra former och med immiga glas. Sedan börjar det oroliga fingrandet på bössan efter nästa byte. Man kan redan ana spår av besvikelse bland vissa av jägarna över att det gick så fort. För fort! Vem hade inte velat se ett långt och utdraget drev över stock och sten? Lite motstånd innan kampen var över …

Det är länge sedan politik handlade om att styra ett land. Det är länge sedan en regering kunde koncentrera sin tid på att lägga fram förslag för riksdag, invänta beslut och verkställa det nya. Och mer anmärkningsvärt: politiken verkar inte ens längre handla om politikerna.

Pressen oroar sig över bristande visioner i politiken samtidigt som man lägger sina resurser på att kölhala det politiska systemets tjänstemän; de personer som finns till för att stötta och ge råd. Till och med en del experter dras med i fallet, till exempel statsvetarprofessor Ulf Bjereld som sagt att Schenström många gånger setts på bild tätt bakom sin chef, men utan att uttala sig, och att detta nu ligger henne i fatet. Ulf Bjereld må vara en stjärna på deskriptiv analys, men borde han inte ha sagt något om att detta är statssekreterarens förbannade uppgift. – Det är tur att man inte ska tro på allt som står i tidningen.
Kollegan, professor Tommy Möller, skriver på dagens DN-debatt om bristande regeringsduglighet och om det problem som statsministern har med sig, nämligen väljarnas brist på tilltro för borgerliga regeringars förmåga. Såvitt jag vet röstar väljarna var fjärde år och visar då tilltro eller brist på tilltro. Är det inte journalisters och experters tilltro som Möller menar?

Journalistkåren och experterna skildrar den politiska sfären, och de visar en ständigt tilltagande svaghet för att fokusera på spelet, snarare än på innehållet. Varför? En misstanke som gror: allt har blivit en dokusåpa … In med ett nytt lag. Strunt samma vilket. Bara det är nya ansikten. Bra! Nu ska vi se vilka som röstas ut. Alla får vara med och rösta (genom ombuden på tidningsredaktionerna, alltså) Vad säger du om honom? Knepig figur. Och hon då? Hon åker va? Japp!

Oavsett vad man tycker om den förda politiken, är det svårt att dra sig till minnes en regering som genomfört den på så kort tid och med sådan kraft. Det är svårt att dra sig till minnes ett sådant politiskt fokus på att få saker och ting gjorda snarare än pratade om. Och det är synnerligen svårt att dra sig till minnes en borgerlighet med sådan enighet. Men sorry folks, det är inte bra TV, det har lågt underhållningsvärde och det ger inga rubriker.