SoreThroat, ibland är du snabb på tangentbordet. Om jag har förstått dig rätt så har mitt inlägg mest bidragit med förvirring. Och sannerligen, jag vet alldeles för lite om KASAM-begreppets erkännande i forskarvärlden för att uttala mig om ni gjorde rätt eller fel på forskningsetiska rådet. Men jag blir ändå glad över de beslut som ni tog.