Genrernas krig: poesin och romanen

Genrernas krig: poesin och romanen

Vad är poesi egentligen? För länge sedan var poesi och skönlitteratur samma sak. Dvs text som följde metriska regler, t ex ett versmått som hexameter. Man kallade det gärna ”sång”, och det finns skäl att tro att det ännu längre tillbaka, vid gränsen för det...