Poesi och entropi

Poesi och entropi

”Allt lyriskt måste som helhet vara mycket förnuftigt, men i sina enskildheter en aning oförnuftigt”, säger Goethe. (”Alles Lyrische muß im Ganzen sehr vernünftig, im Einzelnen ein bißchen unvernünftig sein.”) Kära läsare (om ni finns?) – de följande anteckningarna är...