När Annelie Drewsen och jag skrivit vår lättlästa biografi Astrid Lindgren ett liv var det självklara valet att fortsätta med att skriva om Selma Lagerlöf. Vilja förlag ville att vi först skulle skriva om Alfred Nobel, så det gjorde vi och det var väldigt roligt. Men sedan tog vi itu med Selma.

Varför var det så självklart att vi ville skriva om Selma Lagerlöf? Ja, hon var förstås en spännande person och var delaktig i samhället på ett sätt som gjorde det möjligt att ta upp teman som kvinnors situation, rösträttsrörelsen och homosexualitet. Men det var också för att vi visste att hennes verk är aktuella och välkända bland ungdomar och lärare.

För ett antal år sedan var jag med på en träff för lärare som undervisar i Svenska som andraspråk. Många jobbade på gymnasiet och med vuxna. En programpunkt var att de skulle tipsa varandra om vilken litteratur som var bra att läsa tillsammans med eleverna. I den gruppdiskussion där jag deltog kom samtalet att bli ungefär: vad kan man läsa…förutom Kejsaren av Portugallien? För den boken var liksom självklar, alla visste att den var omtyckt av elever och gjorde dem engagerade vid boksamtalen. De menade då den lättlästa versionen från LL-förlaget.

Både Annelie och jag hade också märkt att en hel del nyanlända elever känner till Nils Holgersson. Det verkar som om filmatiseringar visats på teve i många olika länder. En del verkar faktiskt ha sett en filmatisering men inte ha en aning om att den utspelar sig i Sverige.

LL-förlaget har gett ut flera böcker av Selma Lagerlöf bearbetade till lättläst, på Vilja förlag finns Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige i lättläst och på SVT:s Öppet arkiv ligger några serier med filmatiseringar. Det finns alltså många möjligheter att arbeta med Selmas berättelser och samtidigt använda biografin för att göra kopplingar till författaren och hennes samtid. Och alla originalverken finns tillgängliga i Litteraturbanken, när man läser lättlästa texter tillsammans i skolan är det roligt att ta med delar ur originaltexten.

I våras fick vi veta att vi ska få ett pris för vår bok om Selma Lagerlöf – hurra!

Här kan den som är nyfiken läsa ett smakprov, var så god!