När jag skrev min relationsthriller Blott en dag kunde jag aldrig föreställa mig hur det skulle vara att möta läsare exempelvis på bokklubbar eller i andra sammanhang. Det är fantastiskt roligt att komma ut och berätta om skrivande, hur det är att ge ut en bok och vad som inspirerar mig.

Ofta frågar läsare om boken handlar om mitt eget liv. Så är det inte. Däremot är boken delvis inspirerad av händelser i mitt eget liv, men alla karaktärer och likheter med verkliga händelser är oavsiktliga.

Allt som oftast kommer också diskussionerna att handla om vilka konsekvenser som mörka hemligheter i familjer kan få för framtida generationer samt vilka hemligheter som finns i deras egna familjer och hur detta påverkat dem och tidigare generationer.

Min bok handlar nämligen om just detta. Hur mörka familjehemligheter skapar splittringar som sträcker sig över generationer och på verkar framtida relationer mellan föräldrar och barn.

Många läsare känner igen sig i hur svårt det kan vara att berätta sanningen Det kan röra sig om ekonomiska bekymmer, övergrepp, sjukdomar, alkoholism eller otrohetsaffärer. Andra kanske undrar varför saker och ting blev som det blev och söker en förklaring till sin egen prägling och sitt eget öde.

Det är också intressant att höra hur läsare tolkar enskilda händelser och karaktärer i boken. Speciellt intressant är det att höra läsarnas åsikter om huvudpersonen Nora. Många gillar henne, men är samtidigt frustrerade över att hon aldrig kommer till skott och berättar sina hemligheter. Av ren rädsla för att inte bli älskad fortsätter hon låtsas vara någon annan.

Många läsare menar att min bok berör dem på djupet och att den finns kvar i dem långt efter det att de läst den. Det är det bästa betyg jag kan få. För är det inte precis det man vill som författare? Att det man skriver ska lämna en känsla efter sig. En känsla av att vilja och kunna göra en förändring. Eller som den amerikanska författaren Maya Angelou säger:

”I´ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.”  

Är du intresserad av jag besöker just din bokcirkel? Skicka ett mail till: tslettengren@gmail.com så berättar jag mer!