Profilbild
2019-02-06

Idag är det den samiska nationaldagen och jag vill passa på att tipsa om några av de samisk-relaterade texter som finns på Litteraturbanken. Vi hoppas få in mer framöver!

Den verkliga klassikern i sammanhanget är förstås Lapponia från 1673 av Johannes Schefferus.  Hos Litteraturbanken finns den endast på latin, men den innehåller en hel del intressanta bilder som gör den väl värd att bläddra i.

En nyare, men fortfarande med dagens ögon väldigt gammalmodig beskrivning – och ett par intressanta bilder – finns i D.C. Forssells Ett år i Sverge, från 1827, som går igenom ”svenska allmogen” i olika landskap. Samerna behandlas på sidan 54, planscherna finns på sid. 171 och framåt.

Från lite modernare tider (1904) finns Elsa Laula Renbergs lilla men viktiga skrift Inför liv eller död? Sanningsord i de lappska förhållandena. Boken finns att läsa som faksimil eller etext och går också att ladda ner som epub. Skriften hade en avgörande betydelse i den tidiga samiska organiseringen. Läs den!

Bland andra äldre texter kan nämnas en gammal folksaga om Stalo, ”Lill-Pintel ock Stalogubben” upptecknad 1885. Av skönlitterära texter med samiska motiv har jag själv läst Alfhild Agrells En lappbok från 1919 och Erik Bores Vildmarkens barn från 1900 och tyckte att båda var läsvärda.

I Nordisk kvinnolitteraturhistoria finns ett avsnitt om kvinnliga samiska författare.

Ett par skildringar som kan vara historiskt intressanta är Petrus Læstadius journal för första året af hans tjenstgöring såsom missionaire i Lappmarken
och Arwid Ehrenmalms skildring av sin Resa Igenom Wäster-Norrland Til Åsehle Lappmark/ Anstäld Uti Julii Månad 1741.

Den språk- eller religionshistoriskt intresserade kan titta i två olika gamla katekeser, Same nolmay Catechesis, Thet är: Wår Christeligha Hufwudhstycken från 1633 och Catechesis Eller Summa af then helga Skrift/Catechesis Jala Summa datte aillis Kialagist från 1667.