Profilbild
2018-09-10

Att jobba i vården och känna att man har häcken full och samtidigt ska tänka på att ha ryggen fri, är en svår konst som kräver sina offer. Många är de som lämnar vården, inte väljer vården eller blir sjuka av arbetet i vården. Som jag skrivit i tidigare inlägg, så var det en frustration över att vårdens egna arbetare inte klädde sin verklighet i litterär form, som drev mig till att skriva RYGGN FRI 2015.

RYGGEN FRI är en vårdroman som vill synliggöra arbetsvillkor, visa på effekter av politiska beslut för patienter och närstående samt vara ett bidrag i debatten om NPM (New Public Management). Tillit och lojalitet ställs på sin spets i en vårdvärld med avföringslukter, stressiga beslut i dödens närhet och även ett och annat stråk av romantik.

På baksidan av denna bok finns följande text:

Kristin arbetar som sjuksköterska inom hemsjukvård. Hennes mål är en god, lindrande vård för människor med kroniska sjukdomar. Ibland uppstår situationer där kostnadseffektiviteten och dokumentationsivern, präglade av NPM, sätter käppar i hjulet för henne och bokens andra aktörer. Dessa aktörer är bland andra Jonas som arbetar i hemtjänsten, hans flickvän Tova som studerar till undersköterska samt Frans som är närstående till sin cancersjuke pappa.

HÄCKEN FULL är en fristående och parallell berättelse till RYGGEN FRI som jag skrev tre år senare, dvs i år, 2018. Den vill synliggöra arbetsvillkor och akuta problem inom vård och omsorg men också visa på möjliga lösningar. Kommunikationen ställs på sin spets när tempot blir högt, besluten snabba och aktörerna pratar olika språk eller har svårt för att tala.

På baksidan av denna bok finns följande text:

Evelina arbetar inom såväl kommunal som privat hemtjänst. Samtidigt studerar hon på vård- och omsorgsutbildningen. Hon och bokens övriga aktörer påminns dagligen om hur bristen på vårdpersonal påverkar såväl sjukvård som socialtjänst och hur kontinuiteten och delaktighet hotas. I sitt arbete möter Evelina Bengt som drabbats av stroke och Samine som lämnat akutsjukvården för att bli vårdlärare.

 

Dessa böcker har jag tryckt upp själv. Jag kommer gärna till dig/ er och berättar om dem med eller utan en del vård-sånger.