Nypon och Vilja förlag, som Annelie Drewsens lättlästa och våra gemensamma böcker givits ut av, översätter en del av sina böcker till olika språk. Även andra förlag med lättläst utgivning har översatt några böcker till andra språk. De flesta översättningarna görs inte för att sälja böckerna utomlands, utan för att nyanlända människor i Sverige ska kunna läsa dem. Jag tror att de används på olika sätt.

Biografin över Astrid Lindgren på flera olika språk

En del som kommer till Sverige, både barn, ungdomar och vuxna, har väldigt begränsad skolbakgrund. De kommer från fattiga länder och länder i krig, där skolsystemet inte finns eller inte har fungerat. En del har varit på flykt i flera år innan de kommer hit, och har kanske inte haft möjlighet till skolgång under tiden. De behöver lättlästa böcker för att klara av att läsa även på sina modersmål. Det är svårt att få tag i lättlästa böcker på de flesta språk, så en svensk utgivning är viktig. De lättlästa böckerna som är svenska från början handlar ju dessutom ofta om livet här, så de kan hjälpa människor att förstå det svenska samhället.

Andra som kommer hit kan ha god läsförmåga på sitt modersmål, men väljer att på egen hand parallellt läsa svenska böcker och samma text på modersmålet. Det är ett sätt att studera på egen hand som många gillar. Här är förstås lättlästa böcker viktiga, även om en del uppskattar även språkligt mer avancerad litteratur för detta.

Och så används de olika språken även i den organiserade undervisningen. I en klass med nyanlända elever finns nästan alltid elever som har kommit olika långt med det svenska språket. Att kunna komplettera en bok på svenska med samma text på olika elevers modersmål underlättar undervisningen. De elever som behöver kan först eller under tiden läsa även på modersmålet och på så sätt hänga med i det gemensamma arbetet med den svenska texten.

Jag är ju bibliotekarie och inte lärare, men emellanåt leder jag ändå lektioner runt läsning och/eller informationssökning och källkritik. Annelie Drewsens och min Astrid Lindgren – ett liv finns översatt till flera olika språk och jag har prövat att använda den tillsammans med några olika förberedelseklasser. I våras gjorde jag en liten serie med tre lektioner tillsammans med högstadiets förberedelseklasser. Det är väldigt fint att se hur aktiva och engagerade våra elever är när de får möjlighet att använda inte bara svenska språket utan även modersmålet och andra språk de kan.

Ett av språken som boken är översatt till är engelska. Bra för våra elever – alla ska ju lära sig engelska. Och många som inte kan de andra språk som boken finns på (än så länge arabiska, persiska, pashto, polska och tigrinska) kan ändå en del engelska. De kan ha läst engelska i skolan i sina hemländer, de kan ha släktingar i något engelsktalande land och de kanske själva har rest och gått i skola i andra länder på vägen hit och använt engelska språket.

Och så blev jag särskilt glad över den engelska översättning. När vi hade ALMA-pristagaren Jacqueline Woodson på besök på vår skola i våras kunde vi ge henne en bok om Astrid Lindgren i present. Jag hoppas att många andra kan välja att ge bort den boken till internationella gäster – Astrid Lindgren och hennes författarskap förtjänar att spridas och vår lättlästa bok funkar som en snabb introduktion för alla.

Och apropå många språk! Astrid Lindgrens böcker är översatta till mer än hundra språk, hon är den svenska författare som översatts mest. Kolla in den här kartan!