Profilbild
2017-11-23

Jag har noterat att både “inläsare” och “uppläsare” används för rösten i tal- och ljudböcker och funderar över om detta tudelade språkbruk kan ha något med inställningen till ljudboken som fenomen.

En annan svår fråga är vad som karakteriserar en bra uppläsarröst?

Kan man säga att det finns en sådan röst generellt för alla böcker eller är rösten i sig betydelsebärande för olika genrer?