Profilbild
2017-07-20

Som jag berättat i tidigare inlägg har Stadsbiblioteket i Halmstad varje termin haft cirklar inom facklitteraturen. Intressanta böcker, givande samtal, roliga möten men på minussidan ett ganska digert inläsningsmaterial eftersom vi varje gång läst tre böcker, en till varje träff. Som alla säkert vet har vi bibliotekarier ingen arbetstid avsatt till inläsning av böcker, därför har många timmars fritid lagts på inläsning. Även om vi själva valt böcker och ämne har det ibland varit lite för många sidor och lite för lite tid. Med detta sagt kan ni kanske tänka er hur glada vi blev när Bob Dylan tilldelades 2016 års Nobelpris i litteratur! Länge hade vi pratat om en musikcirkel men inte kommit till skott. Nu fick vi upplägget så att säga serverat på fat.

Vi, återigen Håkan och jag, valde ut totalt 6 texter, 2 per tillfälle att diskutera. Här kan vi prata om att ”kill your darlings” … Urvalet skedde för att visa på Dylans bredd som textskapare och det var också viktigt att texten höll för en närläsning utan musiken som stöd.

Intresset för Dylan – örats poesi som vi, med formulering snodd av Sara Danius, kallade cirkeln var väldigt stort. För att de ska bli hanterbart har vi alltid ett maxantal på 10-11 deltagare. Yngste deltagaren var runt 20, den äldsta ca 75 och vi hade så roligt! Dylans texter är verkligen tacksamma att analysera och diskutera, sätta i sammanhang litterärt och samhälleligt, vrida och vända på. Vad betyder egentligen strofen ur Desolation Row?

Einstein, disguised as Robin Hood with his memories in a trunk Passed this way an hour ago with his friend, a jealous monk Now he looked so immaculately frightful as he bummed a cigarette And he when off sniffing drainpipes and reciting the alphabet You would not think to look at him, but he was famous long ago For playing the electric violin on Desolation Row

I Bibliotekspodden ägnar Elisabeth, Håkan och jag ett avsnitt åt att prata om Dylan, här kan du lyssna:

https://soundcloud.com/bibliotekspodden/bob-dylan-orats-poesi

Nästa termin, hösten 2017 läser vi Tysk höst av Stig Dagerman. Kanske får jag tillfälle att komma tillbaka och berätta mera?

Jeanette, Stadsbiblioteket i Halmstad