Profilbild
2015-09-16

klassikercirkeln
Intresset för Klassikercirkeln Tidlösa kvinnoöden är stort och det är jätteroligt! Vi kommer att läsa och cirkla om sex svenska klassiker, en bok per månad under oktober 2015 – mars 2016. Samtliga verk finns som gratis e-böcker hos Litteraturbanken.se. Varje ny cirkel kommer att introduceras och startas upp av vår cirkelledare Immi Lundin.

Alla böcker finns som talbok, länkar till talböckerna finns i Legimus (Myndigheten för tillgängliga medier).

För dig som vill gå med i Klassikercirkeln fungerar det så här:

Bli medlem på bokcirklar.se (om du inte är det redan):
https://bokcirklar.se/registrera-dig/

En ny cirkel startas varje månad mellan oktober 2015 till mars 2016.  Varje månad kommer vi att lägga upp kommande månads cirkel här på bokcirklar.se. Du måste anmäla dig på nytt till varje månads cirkel. För varje ny bok kommer cirkelledaren Immi Lundin att skriva en presentation och ge läsarna förslag till frågeställningar kring boken.

Du kan välja om du vill läsa alla böcker och delta i alla sex cirklar, eller om du bara vill delta i några av cirklarna. Vi hoppas att varje enskild cirkel ska locka nya så väl som återkommande deltagare!
Vill du gärna läsa böckerna men inte delta i samtalen i våra webbcirklar, finns det fler sätt att delta på, exempelvis på egen hand eller genom privata bokcirklar. Läs mer om hur du kan delta i Klassikercirkel.

Läs böckerna i Klassikercirkeln
Det du kan börja med nu är att börja läsa den första klassikern i cirkelserien, Det går an. Den hittar du gratis som e-bok i Litteraturbanken.

Kommande titlar i Klassikerserien:
Oktober:
Det går an, C.J.L. Almqvist gå till cirkel
November: Berta Funcke, Mathilda Malling (Stella Kleve) gå till cirkel
December: Familjen Vinge, Maria Sandel gå till cirkel
Januari: Liljecronas hem, Selma Lagerlöf
Februari: Chefen fru Ingeborg, Hjalmar Bergman
Mars: Kris, Karin Boye

Läs Litteraturbankens introduktion med länkar till samtliga e-böcker.

Välkomna till vår klassikerläsning i gott sällskap!

PDF-version av denna sida