Som bibliotekarie har jag ofta diskuterat skräplitteratur. Detta är något som vi helst inte ska köpa in till bibliotek. Skräplitteratur är inte heller något man ska skriva om på kultursidor heller. Men vad är skräplitteratur? Det visar sig vara ett svårdefinierat ämne. Jag har dock hittat en definition.

Kännetecknande för skräplitteratur är att det ofta rör sig om någon form av genrelitteratur riktad gentemot specifika målgrupper. Andra kännetecken är långa bokserier med samma huvudpersoner, och att författaren ofta använder sig av en pseudonym. Därtill är böckerna utformade för att väcka uppseende hos den riktade målgruppen. Alla dessa kriterier passar in på Lars Keplers hyllade böcker som ”Hypnotisören” och ”Sandmannen”. Om man bortser från pseudonymen passar det även in på Knausgårds hyllade svit ”Min kamp”.

Tidigare ansågs exempelvis tecknade serier vara bland det lägsta av skräplitteraturen. Läser man exempelvis ”Seduction of the Innocent” skriven 1954 av Frederick Wertheim eller ”Barn serier samhälle” av Nils Bejerot från samma år menar författarna att seriehjältarnas övermänniskoideal inverkar de oskyldiga barnen negativt och de tenderar att bli våldsamma brottslingar. Idag är synen på serier annorlunda. Som exempel kan nämnas att serien ”Maus” av Art Spiegelmans har fått Purlizerpriset och serieskaparparet Jan och Maria Berglin har tilldelats Natur och Kulturs kulturpris 2013.

Det händer med andra ord saker på skräpkulturfronten. Vi kan helt enkelt konstatera att vi inte kan kategorisera kultur lika lätt idag. Jag kommer att i denna kolumn framöver titta närmare på olika typer av skräpkulturella fenomen (och annat förmodligen). Vi ska titta närmare på wrestling, countrymusik, slasherfilmer, zombier och en massa annat som många kulturidkare fortfarande kategoriserar som skräp. Förhoppningsvis kommer vi tillsammans att se att det finns pärlor inom alla former av kultur och underhållning.