Profilbild
2013-12-03

Min debutroman, Av kött och blod, var min första längre skönlitterära text, men under tiden som gick mellan att jag började skriva romanen och att den blev publicerad blev jag anlitad som krönikör på veckotidningen Arbetaren, samt läste en termin litteraturvetenskap. Jag skrev med andra ord argumenterande, tolkande faktatexter. Texter som i någon mån gjorde anspråk på att innehålla argument som höll för en närmare granskning. Och granskningarna kom. Det är så det fungerar och det är inget att säga om det. En del av kritiken var anonym och kom över internet. Ibland var den osaklig, ibland inte. Meningsmotståndare försöker hitta varandras luckor och, om jag säger så, anstränger sig inte direkt för att förstå varandras argument. Jag är likadan när jag debatterar på nätet, även om jag försöker att inte medvetet missförstå andra.

Så jag var inte helt oförberedd på vad som skulle komma när jag romandebuterade.

Trodde jag.

I fredags kom den trettioandra recensionen och jag har fått något tiotal skriftliga läsarreaktioner och ett otal muntliga. Som romanförfattare målar man upp en värld, jag har påstått att min värld heter Malmö och att händelserna i min värld utspelar sig i samtiden. Jag har riktat hård kritik mot orättvisor och missförhållanden på arbetsmarknaden i allmänhet och i restaurangbranschen i synnerhet. Och här är kontentan: Ingen säger emot mig.

Jag påstår att rätten att leda och fördela arbetet är en makt som öppnar upp för godtycke, mobbing och maktmissbruk. Jag påstår att ungdomslöner slår ut äldre från arbetslivet. Jag påstår att praktikanter utnyttjas stenhårt och gör att antalet fasta tjänster minskar. Ingen säger emot mig.

Jag menar naturligtvis att mina argument är starka och att jag har rätt, men det är ändå ganska märkligt: här skriver man en skönlitterär text, en fantasiprodukt, och folk tar det för sanning och köper de, visserligen outtalade, argument som finns. Men skriver man en faktatext skärskådas allt man säger och folk letar fel och brister.

Min slutsats kan bara bli att skall man säga sanningar, då gör man bäst i att hitta på. För ägnar man sig åt fakta antar alla att man ljuger.

 

Det om det. Idag publicerades min specialskrivna lilla julnovell Saffransstölden.