Bokcirklar? Jag tycker så mycket om ordet. En cirkel där boken är i centrum. De läsande är i cirkel kring boken. Jag tänker på de samtal som skapas i denna cirkel. Hur texten få ny innebörd genom en annan människas känslor och erfarenheter kring det lästa. Jag tänker på ordet textrörlighet.

Låt oss tala om textrörlighet. Låt säga att jag läser en text. Den får mig att tänka på en annan text. Då är jag textrörlig. Jag vidgar det jag läser till en annan text, bildar en cirkel av böcker. Texten jag läst har också gjort mig textrörlig. Jag är själv inkluderad. Texten jag tänker om, texten jag sätter i samband med en annan text, kopplingarna jag gör. Allt är textrörlighet. Och min text här.

Jag tänker på metaforerna vi använder. Den långa berättelse som ligger bakom de få orden om Kejsarens nya kläder. De många tankarna som blir till då vi säger ordet Nangijala. Ja, om vi är läsare vill säga. Annars blir kejsarens nya kläder ett uttryck där orden stannar tomma. Nangijala ett gott ord att säga.

Den muntliga textvärlden är full av dessa korta uttryck vilka gömmer ett större bibliotek där berättelserna är långa, stora, äventyrliga och kreativitetsutmanande. Den tråd som skräddarna syr kejsarens kläder med är osynlig. Och osynliga kappor finns också i Mio, min mio av Astrid Lindgren. Vips en textrörlighet. Ett ord att knyta samman böckerna med. Jämföra det osynliga genom. I bokcirkeln kommer vi tala om det osynliga. I våra muntliga berättelser skapar vi textrörlighet. Vi tar vid där den andre slutat, får idéer att utveckla och tankar att fördjupa oss. För oss som kan läsa. För alla vi.

Vi ska utvidga bokcirkeln. Ständigt verka för dess ringar på vattnet. För bokcirkelns och textens vi måste göras större. Ge till dem som inte är i cirkeln. Som inte har upptäckt bokens gåvor av mening, livskänsla och upplevelsen av att befinna sig i en textrörelse. Barn ska omslutas av text och läsare. De ärver våra cirklar. Låt oss lägga böckerna också i barnens centrum. Medvetet bära dem in mot mitten och ge:

– Det var en gång …

 

Ringar på vatten: Hanna JohanssonRingar på vatten. Foto Hanna Johansson.