Jag har alltid velat delta i en bokcirkel. Jag tycker om böcker. Jag tycker om cirklar. Jag tycker om att delta kring något. En bokcirkel betyder att delta kring en bok. Ett innehåll.
Bokcirklar är ett större ord än bokcirkel. Då jag läser ordet i plural tänker jag på rörelser. Små cirklar blir större och föder nya cirklar. En bok skapar egna cirklar. Läsaren påverkar och associerar. Drar in andra böcker. Skapar textrörelser. Läsarmöten och diskussioner kring det som är skrivet blir berättelserna mellan raderna där läsare skriver in sig i texten. En osynlig tanke blir synlig då jag berättar om den. Den blir större om vi delar våra berättelser om det vi läst.
Jag har aldrig varit med i en bokcirkel. Jag tror jag skulle tycka om det. Jag tror att boken skulle bli större och tänkandet om innehållet kreativt. Jag tror att läsaren träder fram i en bokcirkel. Jag tror att författaren sitter på en osynlig stol och deltar.
Men …
Jag är med i en pytteliten bokcirkel. Jag vill tänka så. Den tar sin början då jag tar upp boken, öppnar dialogen mellan mig och författaren, uppslukas av innehållet och då jag tvärbromsar in för att tänka. Då är jag i samtal och diskussion med innehållet.
– Vilken vacker mening. Jag måste få säga den. Jag måste uttala den. Jag måste tänka om den. Jag måste ringa min gamla morbror och läsa upp den för honom. Jag måste spara den. Jag vill alltid, alltid återknyta till den.
Jag läser mig bort från ensamheten. Läsningen är om så många andra. Och jag en del av dem. En bokcirkel.

Anne-Marie Körling är lärare och numera även verksam som föreläsare, författare och krönikör. Dessutom har hon arbetat som pedagogisk sakkunnig, lärarutbildare, coach samt med skolans kursplaner i svenska, för att nämna några saker. Anne-Marie har skrivit flera böcker om pedagogik och läsning, de senaste två heter “Nu ler Vygotskij “, “Den meningsfulla högläsningen” . Vidare skriver Anne-Marie Körling både för Svensklärartidningen, Lärarnas nyheter, på Skolverkets blogg För det vidare och inte minst på sin egen blogg Körlings ord.
Nu kan vi även välkomna Anne-Marie Körling som gästbloggare här på bokcirklar.se!

Anne-Marie Körling kommer att gästblogga på bokcirklar.se under vecka 6-7.