Profilbild
2012-12-04

Högsommar i Vinter.

Ute braskar vinterkvällen
Gatan ligger tyst och mörk
Draget skakar kaklugnsspjällen
Och av porten höres skrällen
När som vinden går i durk.

Enkel kvällsvard är till ända
Flickan dukar av vårt bord;
Låt oss ljus i kronan tända
Natten uti dag att vända
Natten är till nöjet gjord!

Jag skall fälla ner gardinen
Att ej grannen här oss ser;
Jag slår vin på karaffinen,
Och med vackra solskensminen
Sätt dig vid pianot ner.

Sjung om sommarn sjung om skogen,
Sjung om havet helst ändå
Jämt till stormar redobogen
Vresig vän, men alltid trogen
Svarta djup och böljor blå.

Ur August Strindbergs Samlade Verk
DIKTER PÅ VERS OCH PROSA
SÖMNGÅNGARNÄTTER PÅ VAKNA DAGAR och strödda tidiga dikter

Dikten hittar du i Litteraturbanken som publicerar svensk klassisk litteratur på internet. På Litteraturbanken kan du läsa och söka i svenska klassiska verk och ladda ned texterna gratis som e-böcker.

 

Kalendertipset kommer från:
Hanna Johansson, Bokcirklar.se