När vi var mitt uppe i arbetet med att planera vilka läsecirklar vi skulle starta på Arvika Bibliotek våren 2012, fick vi erbjudandet att i mitten av mars stå som värd för prisutdelningen av Sveriges Radios Romanpris. Detta för författare så prestigefyllda pris som varje år delas ut till ”en framstående svensk roman ur det gångna årets produktion” och där vinnande roman utses av en lyssnarjury.

Arvika Bibliotek hade valts ut bland drygt 30 sökande som det bibliotek Sveriges Radios kulturredaktion ville samarbeta med om detta arrangemang. SR:s motivering löd: ”Vi valde Arvika Bibliotek eftersom de så aktivt arbetar med författarbesök och läsecirklar och därför fungerar som en verklig mötesplats för läsintresserade i kommunen.”

Vi ställde därför snabbt om fokus och bestämde att vi till att börja med skulle starta läsecirklar om två av de romaner som nominerats till priset. Romanerna vi valde var Kerstin Ekmans ”Grand final i skojarbranschen” och Eva-Marie Liffners ”Lacrimosa”. Att få deltagare till läsecirklarna var inga problem, tvärtom fick vi så många anmälningar att vi tyvärr fick säga nej till många.

Vår ambition när det gällde aktiviteter före själva Romanprisutdelningen, var för det första att försöka skapa möten med våra biblioteksbesökare där vi på olika sätt träffades och diskuterade litteratur. Detta gör vi annars också på Arvika Bibliotek och det görs även på andra bibliotek och andra platser runt om i landet – på läsecirklar, vid författarbesök och vid andra tillfällen. Men Romanpriset var ett unikt tillfälle att under en begränsad tid koncentrera sig på de nominerade romanerna och med dem som utgångspunkt föra samtal med biblioteksbesökarna om svensk litteratur. Läser man dessa sex böcker får man en mycket bra uppfattning om samtida svensk romankonst.

Förutom de två läsecirklarna genomförde vi, som ett slags nedräkning inför utdelningen av Romanpriset, presentationer av de sex nominerade romanerna under några veckor innan prisutdelningen. Dessa presentationer mynnade ofta ut i litteratursamtal som blev ett slags mini-läsecirklar och passade perfekt för den som inte ville eller hade tid att var med i en hel läsecirkel.

Under själva Romanprisveckan, då lyssnarjuryns diskussioner sändes i radio, lyssnade vi ”live” tillsammans med med biblioteksbesökarna till sändningarna. Vi åt vindruvor och drack cider, lyssnade och kommenterade och dröjde oss kvar efter sändningen för att prata mer om romanerna. Även dessa träffar resulterade alltså i spännande litteratursamtal.

Vi ville också att så många som möjligt i personalgruppen skulle involveras i arbetet med Romanpriset och även i diskussioner kring de nominerade romanerna. Vi köpte in extra exemplar av de sex romanerna, både för utlån och till personalen, så att alla som ville skulle hinna läsa och vara delaktiga i diskussioner både med biblioteksbesökarna och internt på biblioteket.

Utdelningen av Romanpriset var givetvis också ett tillfälle att kunna erbjuda våra biblioteksbesökare att få träffa en författare på plats på Arvika Bibliotek, en författare vars bok man dessutom kanske nyss läst och diskuterat med andra. Vi på Arvika Bibliotek har de senaste åren satsat på att regelbundet bjuda in skönlitterära författare som våra kommuninvånare annars inte har möjlighet att lyssna till. Bland de senaste årens författarbesök kan nämnas Majgull Axelsson, Beate Grimsrud, Klas Östergren, Birgitta Stenberg och Lasse Berg. Och i och med Romanpriset skulle vi alltså få besök av ytterligare en författare, oklart dock vilken.

Arbetet med arrangemangen kring utdelningen av Sveriges Radios Romanpris innebar många positiva erfarenheter för oss på Arvika Bibliotek. Förutom de litteratursamtal med biblioteksbesökarna som jag nämner här ovan, medförde Romanpriset att det aktiva arbete vi på Arvika Bibliotek under flera år bedrivit med författarbesök, läsecirklar, bokpresentationer etc. blev uppmärksammat i medier och i ”biblioteksvärlden”, men också hos kommunledning, politiker och även de kommuninvånare som inte besöker biblioteket. Denna uppmärksamhet och uppmuntran innebar i sin tur att vi nu känner oss mycket inspirerade till att fortsätta med och komma med nya idéer i vårt arbete med samtal och möten kring litteraturen.

Till alla romanläsare här på Bokcirklar.se vill jag gärna berätta att radions lyssnarjury är en jury som förnyas varje år. Lyssnarjuryn består av bokläsare i olika åldrar och med skiftande yrken. Vill man vara med kan man skriva till SR och anmäla sitt intresse. Kolla på Romanprisets webbsidor där post- och mejladress finns.

Till alla de bibliotek som aktivt arbetar med skönlitteratur på olika sätt, vill jag alldeles bestämt rikta en uppmaning att ansöka om att få arrangera prisutdelningen av Romanpriset nästa år. Det bibliotek som väljs ut kommer att få vara med om ett mycket roligt och givande samarbete med Sveriges Radio. Och det innebär många tillfällen till spännande arrangemang och diskussioner om litteratur med biblioteksbesökarna. 

Och som Grand Final på arbetet med Romanpriset kommer alltså den festliga prisceremonin, direktsänd i radio från biblioteket! Hos oss på Arvika Bibliotek var det Kristian Lundberg som inför en publik på 250 personer tog emot priset från lyssnarjuryn och läste ur och svarade på frågor om sin bok ”Och allt skall vara kärlek”.

Några veckor efter prisutdelningen startade vi givetvis två nya läsecirklar, om Kristian Lundbergs ”Yarden” och om ”Och allt skall vara kärlek”.

Här på Bokcirklar.se startar en bokcirkel om dessa båda Kristian Lundberg-böcker onsdagen den 4/7 kl. 20.00.

Mikael Johansson
IT-samordnare/Bibliotekarie på Arvika Bibliotek