I sin utmärkta bok om läsarsamtal och bokcirklar, “Slutet på boken är bara början”, skriver Nina Frid i kapitlet om bokcirklar på bibliotek att “ingen ifrågasätter att biblioteket ska arbeta läsfrämjande, däremot är det inte självklart att bibliotek erbjuder bokcirklar för vuxna läsare. Tiden och resurserna är begränsade och risken finns att bokcirkeln uppfattas som en lyx för redan vana biblioteksbesökare som lika gärna kunnat cirkla på egen hand.”

Nina Frid ger flera goda argument för att biblioteken verkligen ska anordna bokcirklar. Hon nämner tex. att “om bokcirklarna är ett självklart inslag i verksamheten kommer det också att påverka det övriga läsfrämjande arbetet” och att “bokcirklarna synliggör kärnan i bibliotekets verksamhet”. Nina Frid menar vidare att bokcirklar på bibliotek är inkluderande och bidrar till möten som annars kanske aldrig uppstått i och med att “bibliotekets cirklar, till skillnad från de privata eller fristående, är öppna för alla”. Jag kan bara instämma!

Kerstin Rydbeck på Uppsala universitet håller i sitt forskningsarbete om bokcirklar bl.a. på med en kartläggning över i vilken omfattning bokcirkelverksamhet förekommit tidigare i folkbibliotekens regi. Enligt Rydbeck har de svenska bibliotekens satsningar på bokcirklar ökat kraftigt de senaste fem åren. Men också vad gäller nya idéer för hur bokcirklar kan genomföras finns en mängd aktuella exempel, både på folkbiblioteken och på andra håll.

“Forum för poesi och prosa”, som under många år arrangerat författaruppläsningar i västra Sverige, har till exempel inlett en ny satsning med läsecirklar där möten med de lästa författarna ingår i konceptet. Tanken är att man själv startar eller deltar i en läsecirkel och sedan får träffa författaren under dennes besök under de arrangemang som ordnas av “Forum för poesi och prosa”.

På Växjö bibliotek har man startat ett spännande projekt där man lånar ut bokcirkelkassar. Idén kom, enligt en artikel i Svensk Bokhandel, när man märkte att många kom till biblioteket för att “försöka skrapa ihop böcker till sin bokcirkel” och på Växjö bibliotek tänkte man låta dem ”slippa det jobbet”. Nu finns nästan 80 bokcirkelkassar färdiga att låna och intresset är jättestort, enligt Karin Vikström på Växjö bibliotek.

När jag surfar runt för att kolla hur man jobbar med läsecirklar på bibliotek runt om i landet, hittar jag en mängd olika infallsvinklar och inriktningar. Här finns läsecirklar för föräldralediga, för 55+, för unga, för talboksläsare, för arbetslösa och många fler inspirerande exempel.

På Arvika Bibliotek lutar det åt att vi, förutom traditionella läsecirklar på biblioteket, även startar en verksamhet med utlån av färdiga bokcirkelkassar liknande det man gör på Växjö bibliotek. Vi kommer också att hålla läsecirklar för unga vuxna som är inskrivna i olika åtgärdsprogram i kommunen. 

Inför höstens läsecirklar kommer vi att ha en uppstart när vi presenterar cirklarna och då har vi även bjudit in Sofia Wijkmark, fil. dr. i Litteraturvetenskap vid Karlstad universitet, som kommer att hålla föredrag och samtal om skönlitterärt berättande. Detta tror vi kommer att vara inspirerande för såväl de s.k. vanliga biblioteksbesökarna, som för bibliotekspersonalen och läsecirkeldeltagarna.

Mikael Johansson
IT-samordnare/Bibliotekarie på Arvika Bibliotek