I januari/februari-numret av den amerikanska litteratur- och kulturtidskriften The Believer finns en text med titeln La Bibliothéque Impossible. Den handlar om den experimentella litterära gruppen Oulipo som grundades i Paris på 1960-talet av bland andra Raymond Queneau, och deras samlingar av böcker och andra prylar.

Skribenten Daniel Levin Becker har fått ett stipendium för att studera gruppen, och ska försöka närma sig dem genom att organisera deras brokiga bibliotek som precis flyttats från en av medlemmarnas hem till en egen lokal. Men boksamlingarna och arkivmaterialet har inte tillhört vem som helst, utan litterära storheter som Georges Perec, Italo Calvino och Queneau – och de skrev inte den mest lästklassificerade litteraturen.

Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle) betyder ungefär “verkstad för möjlig litteratur”. Gruppen ville utforska litteraturens möjligheter på olika sätt, till exempel genom att använda matematiska formler för att styra språket eller genom olika slags begränsningar.

Perecs roman Försvinna handlar om hur bokstaven e försvinner från världen, och är ett bra exempel eftersom historien berättas helt utan bokstaven e! Queneaus Stilövningar är ett annat exempel, där samma korta historia berättas på 99 olika sätt, med olika stämning och tonfall. En av mina personliga favoriter är Calvinos Om en vinternatt en resande, som väver samman de första kapitlet från tio olika romaner med läsarens eget liv, i en riktig metatvist. (Alla tre romaner ovan bör finnas på ditt lokala bibliotek.)

Ouliperna tar sina bibliotek på allvar och verkar vara riktiga bibliofiler, som ser böcker som mytiska, sinnliga ting – en hel subkategori av deras produktion skulle kunna tillägnas hur man bäst tar hand om dem. Att klassificera och ordna gör man däremot inte som vi bibliotekarier brukar, efter logiska system.

Oulipen Anna Garréta skrev i en essä att böcker var en sorts främmande varelser som överlever genom att undgå våra försök att klassificera dem, och föreslog tio olika principer för hylluppställning som botemedel: från böcker som innehåller ordet bok, till böcker som korsat ett hav, till böcker som innehåller minst en rad du kan utantill. Tänk på det nästa gång du sitter och funderar på lämpliga ämnesordssträngar!