Är alla barn allas ansvar? frågar sig Hanna Welin, journalist i Sydsvenskan i första delen på en lång artikelserie som rullar nu under oktober månad och hon ställer fler viktiga frågor att fundera över och ta ställning till. Jag länkar till några olika artiklar i serien, de är mycket läs- och tänkvärda allihop, tycker jag.

http://www.sydsvenskan.se/inpalivet/article1554594/Ar-alla-barn-allas-ansvar.html

http://www.sydsvenskan.se/inpalivet/article1554597/Oppna-dorrar-ger-tryggare-barn.html

http://www.sydsvenskan.se/inpalivet/article1555164/Tuffa-killar-ar-ocksa-sma.html