Åsa Ekström och Henriette Zorn, BBL:s
redaktion

Henriette Zorn har frilansat som kritiker och kulturjournalist i ett flertal tidskrifter – alltid med litteraturen för ögonen.

Hon var också en av de som startade tidskrift.nu, som är en mötesplats för kulturtidskrifterna i Sverige samtidigt som det är en tidskrift i sig, där t ex redaktioner blir intervjuade.

2004 blev Henriette chefredaktör för Biblioteksbladet (BBL), organet för Svensk biblioteksförening, en intresseorganisation för bibliotekarier. Hon odlade en självständig roll för BBL, letade annonsörer och fortsatte skriva initierade och attitydrika artiklar. 

Om Henriette på Tidskrift.nu:
http://www.tidskrift.nu/artikel.php?Id=3893