Innan jag tar er till Hagfors och 80-talet vill jag påminna Er om februari och den kalla vintern som var.

En sen eftermiddag den 17 februari 2011 höll Författarförbundet en manifestation för kommunal drift av folkbiblioteken intill köpcentret Nacka Forum. Det rådde mörker och iskyla och omständigheterna var därför inte de bästa för att hålla tal eller för att lyssna på tal för den delen.

Med stelfrusna fingra lyckades jag ändå fånga Jan Ristarps röst, Jan har lång erfarenhet inom folkbibliotekssverige och är idag översättare tillika ordf. i författarförbundets bibliotekssektion.
Filmen som jag länkar till här tar 8 minuter av din tid i anspråk. 

Som ordspråket säger: Stå på dig annars gör någon annan det!