Med Hagforsföretaget Krelib utmanade Conny ”Björnligan” dvs. Bibliotekstjänst. Conny levererade nya böcker, fullt utrustade till Sveriges bibliotek. Han ersatte Btjs pansarband med det enklare men helt OK krelibbandet som tillverkades i samarbete med ortens Samhall. Det skulle gå fort.
I kreliblistan som konkurrerade med sambindningslistan fick recensenterna fria händer att skriva som dom ville. Jag bidrog själv med en mängd bokanmälningar. (För en av dem fick jag så mycket beröm av en kollega att jag minns att jag rodnade.)

Folkbiblioteket var och är samlokaliserat med gymnasieskolan intill klarälvens strand. Från bron över älven såg jag ofta bävrar simma målmedvetna. Kanske samma bävrar som fällde Allan Schulmans björkar. Ni har väl läst sonen Alex fina biografiska berättelse ”Skynda att älska”. Familjen Schulman tillbringade somrarna i närheten av Hagfors och Conny och Allan umgicks flitigt.

För att som nyinflyttad bibliotekschef få allt ljus och uppmärksamhet på det med skolan integrerade folkbiblioteket, som också inrymde en bowlinghall, lät Conny fästa en zeppelinare över biblioteket. Han genomförde också en legendarisk flygbombning av kommunen med författaren Hans-Eric Hellberg vid spakarna. En bok för alla singlade i små fallskärmar över älg, gran och enslig stuga.

Conny var en ståtlig och charmig person. Hans fingrar och naglar var nikotingula av Jon Silver. Hans stamning var grav men hindrade honom inte. Stamningen som hörde till honom. Min sambo fick arbete på Krelib, inrymt i ett f.d. hotell mitt i Hagfors, med att katalogisera i huvudsak på heltid eftersom Btj inte levererade katalog/kortsatser till konkurrenten Krelib. (På denna tid fanns knappt datorer!)

Conny och
polisen, göteborgaren Bertil Falck, tog initiativet till Bokmässan i Göteborg. Bibliotek’85. Den pågick i tre dagar och lockade 5 000 besökare. Medieintresset var stort och I B Singer höll ett lovtal till Bibliotekariekåren på en galakväll.

Jag kände inte Conny personligen men min sambo har förmedlat bilden av en idealist och idéspruta, av en person som ville testa och utmana, gå utanför ramarna. Conny hade arbetarklassbakgrund var socialdemokrat och drevs av ett socialt patos. 

Varför minns jag och skriver jag detta om Conny Jacobsson nu?

Jo därför att jag inte ser några likheter alls med det som händer  i Nacka sept. 2011.