En av mina favoritböcker har äntligen kommit på svenska: Kärlekens trolldom av Max Brod, från 1928, översatt av min pappa Rolf Moberg, 92, med ett efterord om författaren av Per Holmer. (Rolf Mobergs översättning av Nelly Sachs Samlade dikter utkom som Månpocket original 2001.)  

 

Max Brod har gått till litteraturhistorien som den som räddade Franz Kafkas litterära kvarlåtenskap. Han var själv en produktiv författare som skrev många bästsäljare, även om han är mest känd för sin biografi om Kafka. Där påpekar han att han redan skildrat Kafka som litterär figur, under namnet Richard Garta, i romanen Zauberreich der Liebe. ”Ett helgon i vår tid” är rubriken på det kapitel i romanen där Kafka särskilt uppmärksammas. Kafkas ande genomsyrar berättelsen, som fått märkligt lite uppmärksamhet av världens kafkaexperter.  

 

När jag läste denna oerhört levande roman 1983, i en period av intensivt Kafka-läsande, fäste jag mig vid några udda kvaliteter. Max Brod har en för den tidens manliga författare ovanlig medvetenhet om mäns och kvinnors olika livsvillkor. Två kapitelrubriker är: ”Kvinnornas värld” och ”Männens värld”. 

  

En aktualitet av oväntat slag är att de två sista kapitlen utspelas bland de första sionistiska invandrarna i Palestina. Brod hann med sista tåget ut ur Prag innan Tjeckoslovakien blev annekterat. Han bosatte sig i Tel Aviv och var vid sin död 1968 en framstående israelisk kulturpersonlighet. 

 

Hans första möte med ett sionistiskt kollektiv 1928 skildras dock i denna 

roman påfallande kritiskt. Man får också en tydlig bild av den nu bortglömda socialistiska grunden i sionismen. När jag hade läst dessa kapitel förstod jag varför Israel-Palestina- konflikten inte kommer att lösas, i alla fall inte i min livstid. 

 

När min pappa efter många årtionden av Nelly Sachs-översättande såg sig om efter någon annan tysk text föreslog jag denna. Efter många år lyckades vi så finna en förläggare, Clas Kjellin på CKM Förlag. Pappa har översatt utan ersättning, och Clas Kjellin satsar själva bokproduktionen. 

 

Eftersom CKM är ett mindre förlag med begränsad kapacitet, föll det redaktionella arbetet på mig, vilket givit mig insikter som kanske alla författare borde ha om vad ett vanligt bokförlag egentligen gör för sina böcker.  

 

Genom en person som är bosatt i Tel Aviv har vi fått kontakt med en av innehavarna av Max Brods litterära rättigheter, de åldriga systrarna Hoffe, som de senaste åren blivit världsberömda för sitt sätt att inte öppna dörren och inte svara på brev, på grund av den stora juridiska striden om Franz Kafkas efterlämnade papper.  

 

Det är bra att då och då läsa en gammal bok, och inse hur lite människan förändras. Några citat ur Kärlekens trolldom

 

”Redan våldför man sig på araberna, i varje fall berövar man dem deras gamla namn.” 

”Så fånigt. Chauvinism… Och till detta alla dessa fraser om befrielse och en ny mänsklighet i det Heliga Landet. Hela den europeiska nationalskiten planterar man över hit – våld i stället för fördragsamhet.” 

”Man anar ännu inte att människa och hjärta efter kriget ska reduceras till massprodukter och med avsikt – men med begränsad framgång – avromantiseras.” (OBS att kriget alltså är första världskriget.)