Funderar på hur höga förväntningar påverkar min läsning. Att de kan vara i vägen. Att de kan skymma sikten och försvåra mötet med boken. Och samtidigt har jag svårt att göra mig av med dem. Ofta behöver boken överraska mig för att det ska kunna ske. Att det inte blir som jag hade tänkt mig. Att jag blir bortfintad. Att jag måste börja om. Att jag då kan vara i texten och inte i mina förväntningar.