Ja, jag är alltså också som de där korna. Yster.
Yster på morgonen. Det borde vara bra för en författare.