Och det är en sådan helvetes jävla pissdag. 
Det kan inte sägas med finess. 
Det är fanhelvetesjävlar också.