Ännu har ingenting hänt

Men det är bara morgon med

tidningar, kaffedrickande

försök av solen

att tränga genom molnen

 

Ännu har ingenting hänt

men det är bara halvtid

Arbetena har kommit igång

medan man väntar, en man

med gevär går förbi

 

 

Ännu har ingenting hänt

och det var redan kväll

Folk började låsa till natten

Det gick att tänka och säga:

vilken lycklig dag!

(Ulla Olin, ur solen installerad, Alba, 1992)