En blogg är en spontan historia, så jag skriver utan garderingar om hur glad jag är att Misso pratar. Det är så här att en del av M&T utspelar sig efter M&T. Den är ett work i progress och det arbetet är inte slut.

Ty din makt

Nu blir det patetiskt men…

Ty din makt beror inte på stora arméer

ditt välde inte på starka kämpar.

Nej, du är de förtrycktas gud,

du är de svagas hjälpare,

de uppgivnas beskyddare,

en räddare för dem som är utan hopp.

 

Den tillägnar jag Giuseppe Misso. Drömmar med senarelagda innebörder är ett centralt kapitel i min bok.

Vad annars idag… Jo. Jag har kommit på vart omaka strumpor tar vägen.

Men det håller jag för mig själv…