Av bokaina fick jag frågan:

Jag blir nyfiken på varför karaktärerna heter Zlata Ibrahimovic och Göran Persson? Namn som ger associationer till andra nu levande människor. Är det en lek?

Svaret är: Nej. Det är allvar.

När Vladimir och jag skriver skalar vi bort så mycket vi kan i texterna. Bara essensen ska vara kvar. Grundtanken med namnet Zlata Ibrahimovics är att väcka en tanke om att vi kan gå miste om ett flertal Zlatan, Ludmilor, Martin Dahlinare, Ravelli bröder, Renáta Chlumskás, Marina Andrievskaias, George Scotts, Paolo Robertos, Armand Krajncs, Cornelis Vreeswijk, Georg Riedel, Harry Schein, Ilmar Laaban, Georg Klein, Zenia Larsson, Theodor Kallifatides, Sigrid Combüchen, Jacha Golowanjuk, Kurt Tucholsky, Peter Weiss och många, många till om vi inte tänker oss för vem vi utvisar.

Mattias M undrade vilken bok jag tycker ska ingå i en statsministerkanon.

Mig veterligen finns det inget sådant som heter statsministerkanon. En statsminister har andra arbetsuppgifter att tänka på, det är därför han utser en rad statsråd(en), exempelvis en kulturminister, en utbildningsminister och en högskole- och forskningsminister som är mera relevanta i kanondebatten. Vladimir och jag är inte anhängare av en litterär kanon, men skulle vi tvingas på en sådan, så är det tveklöst att vi skulle rekommendera att ”Det rena landet – En berättelse om våldtäkt” skulle ingå i den.

/daniel