Ett antal flodbäddar att vaska guld ur; ett antal lyrikböcker fortfarande väntande sen bok- och biblioteksmässan.

Nu kan jag i alla fall kryssa över den titel som stod överst på listan ”Rötter smälter” av Sara Hallström. Jag har tidigare läst Hallströms första bok ”Vi behöver protein” som resonerade väldigt starkt hos mig.

Även ”Rötter smälter” väcker känslor hos mig, även om det inte är en odelat bra sak. Det är en förkrossande stor värld som hotar att bara lägga sig över mig och täcka alla flyktvägar när jag läser. Författaren radar upp ett antal bilder och objekt för mig som alla görs för vala och oanvändbara för att jag skall kunna göra mig ett kryphål ur det här. Det finns ingen enkel lösning, kanske förnekas en lösning överhuvudtaget.