• Det är måndag 13 maj och veckans diskussionsfrågor kommer här:
    Vad tycker ni om miljöbeskrivningen? Känns berättelsen trovärdig? Skulle “Platsen” kunna existera i verkligheten?

    • Jag tror de flesta kan instämma i att “Platsen” kan passa in på många mindre orter i Norrlands inland. Någon nämnde Lycksele som möjlig förebild, eller är det kanske Vindeln? :-) Själv tänker jag mig att Platsen ligger i Norrbottens inland någonstans. Beskrivningen av vinterns kyla, sommarens ljusa nätter, den vackra naturen och tystnaden känns trovärdig och stämmer väl överens med verkligheten.

      • Jag tror definitivt att Platsen kan existera. Vi gick också på hotellet på lördag i min hemstad!

      • Platsen existerar på så många ställen. Eftersom jag kommer från Västerbotten går mina tankar direkt till de medelstora samhällen som finns i Västerbottens inland, Storuman, Dorotea, Wilhelmina, Malå, Sorsele m.fl. Men givetvis finns lika många platser i Norrbotten som säkert passar in. Miljöbeskrivningen fokuserar på det som en nykomling reagerar på, snön, kylan, isen och de ljusa sommarnätterna. Detaljerna, som tar tid att lära sig att se, saknas vilket känns helt rätt. Berättelsen känns mycket trovärdig.