Medlemmens grupper

  • Grupplogga för Boktokarna
    aktiv för 38 minuter sedan

    Vi diskuterar gamla och nya böcker. Företrädesvis skönlitteratur, men även annan genre kan förekomma. Varje medlem väljer en bok inför en ny läsomgång och sedan läser vi en bok i månaden enligt aktuell lista. Vi […]

    Offentlig grupp / 127 medlemmar