Medlemmens grupper

  • Grupplogga för Vittervett: en folktro bokcirkel
    aktiv för 3 år, 10 månader sedan

    Svenska sagor, sägner, fantasy, folktro och folklivsforskning; dimmiga ängar, mossiga skogar och bråddjupa vatten.

    Vittervett drivs av bibliotekarie och folktroivraren Erika Hoff Holmgren, Gammelstads bi […]

    Offentlig grupp / 17 medlemmar