• Torbjörn Nilsson gjorde en uppdatering i gruppen Grupplogga för ”Jag heter inte Miriam” av Majgull Axelsson”Jag heter inte Miriam” av Majgull Axelsson 2014-06-16 07:32

    Ett mycket vackert citat ur boken:

    “Där låg de och såg varandra djupt i ögonen, berättade utan ord om sina sorger för varandra. Plågan i att födas, i att bländas av det obegripliga ljuset, i att dra ihop kroppen för att komma undan den kalla luften, i att sakna den där ljusa rösten som hade hörts i evigheters evighet, men som en dag plötsligt hade tystnat, i förlusten av de trygga och tröstande hjärtslagen som alltid hade följt honom, och istället få sina hörselgångar fyllda av någons späda skrik, kanske rent av sina egna, av skrammel och skrän och främmande kvinnors vassa röster. Smärtan i att döden är en del av livet, oundviklig och ofrånkomlig, och att människorna var opålitliga och farliga, att alla människor rymde risken att bli både förövare och offer, men att alla inte förstod att det var en absolut grundläggande nödvändighet att hålla sin förövare i schack och att vägra sitt offer rätten att sjunka ner på knä. Så lade de sina pannor mot varandra, andades in varandras utandningsluft och sjönk långsamt in i en trösterik slummer. De hade ju varandra. Allt annat inte bara kunde falla, allt skulle så småningom både falla och förintas, det visste de båda, men till dess skulle de i alla fall ha varandra. Modern som egentligen inte var hans mor. Sonen som egentligen inte var hennes son.” (s. 299f)