• Sandra Sporrenstrand gjorde en uppdatering i gruppen Grupplogga för Kvinnan i rummet av Jussi Adler-OlsenKvinnan i rummet av Jussi Adler-Olsen 2013-11-12 13:53

    Carl Mørcks medarbetare och motpol Assad är också en tacksam karaktär att tycka till om – hans personlighet och funktion i berättelsen och skillnader och likheter mellan Assad och alla hans motsvarigheter i andra deckare.