• Det är klart att hon blev världsberömd på kuppen. Jag tror att hon blev en stor inspiration för många kvinnor, både skrivande och andra. De som propagerade för kvinnlig rösträtt använde sig av detta. “Vi kan få nobelpris, men vi kan inte få rösta till Sveriges riksdag!”

    Överhuvudtaget tror jag att hon hade stor kontakt med den intellektuella eliten bland svenska kvinnor. Man kan väl också föreställa sig att när alla Sveriges skolbarn fick en läsebok författad av en svensk nobelpristagare, så måste det också ha varit inspirerande och visat på hur viktigt det är att kunna läsa och skriva.