• Ja, deras utlandsresor var nog en stor stimulans för dem båda. På den tiden var det ju inga tillrättalagda charterresor utan de fick själva ta initiativ till studiebesök och utflykter. Det måste väl ha gjort att de upplevde landet på ett intensivt sätt. Jerusalemsresan var väl viktig för Lagerlöf inför böckerna om kolonin där. Hon verkar också ha tagit intryck av katolicismen i Italien, med alla helgonlegender. Över huvud taget förstår man att hon fått en väldig allmänbildning och insikt i hur andra människor kunde leva.