Medlemmens grupper

  • Grupplogga för Lä(n)sCirkeln
    aktiv för 1 år, 10 månader sedan

    Lä(n)scirkeln startades av Sundsvalls stadsbibliotek, Regionbibliotek Västernorrland och Länsbiblioteket i Västerbotten för bibliotekspersonalen, för att öka litteraturkännedom och samtidigt förbättra allas kun […]

    Offentlig grupp / 34 medlemmar