Medlemmens grupper

  • Grupplogga för Svensklärare spekulerar
    aktiv för 7 år, 4 månader sedan

    En bokcirkel som kan fungera som ett forum för oss som arbetar som Svensklärare. Här kan vi dela med oss av litteraturtips och hjälpa varandra att hitta bra sätt att arbeta med litteratur i klassrummet.

    Offentlig grupp / 9 medlemmar