Medlemmens grupper

  • Grupplogga för Läs fantasy med Kåken!
    aktiv för 4 år, 2 månader sedan

    Bokcirkeln drivs av bibliotekarien Kristian Schultz på Kulturhuset Kåken.

    Boken vi ska läsa är The mirror empire av Kameron Hurley. Hurley har vunnit två Hugo Awards och även skrivit den uppmärksammande essäsa […]

    Offentlig grupp / 9 medlemmar