Medlemmens grupper

  • Grupplogga för Bokcirkel våren 2021
    aktiv för 5 månader sedan

    Välkommen till Motala biblioteks bokcirkel!

    Bokcirkeln startar 15 mars och pågår till och med 4 juni. Under den här perioden kommer vi gemensamt att samtala om tre olika böcker som vi har läst. Vi ägnar fyra v […]

    Offentlig grupp / 15 medlemmar