• Maud Hell gjorde en uppdatering i gruppen Grupplogga för Litteratur från AfrikaLitteratur från Afrika 2013-02-14 22:02

    Boken Sprängskissen av Ivan Vladislavic, en sydafrikansk författare som jag inte kände till, fick jag tips om på Twitter. Han har skrivit en hel del, men bara en finns tidigare på svenska: Snabbköpet Rastlös. Början är lovande, bland annat beskrivs ett inhägnat bostadsområde för välbärgade, som jag själv upplevt i utkanterna av Johannesburg.

    • Det är fyra vita män som har var sin historia i boken. De har udda och lite ensamma yrkesroller och de verkar inte ha funnit sig till rätta i livet riktigt. Språket är rikt och i alla delarna lär man sig något om Sydafrika, trakterna kring Johannesburg. Fakta kan exempelvis beskrivas som en leksak med olika ringar som träs på en pinne i en dröm. Den stora ringen var de 48% av befolkningen som lever under fattigdomsgränsen, den näst största röda ringen är de 40% som har tillgång till rinnande vatten osv. Pessimistisk stämning, lite svår, men intressant bok.