Medlemmens grupper

  • Grupplogga för Bokpratsfika
    aktiv för 4 år, 12 månader sedan

    Jag veckopendlar varannan vecka till Stockholm. Mina kvällar i staden kan kännas lite tomma och jag skulle gärna dela några timmar med några för att prata om en gemensam bok vi läst. Jag tänker att vi tillsam […]

    Offentlig grupp / 12 medlemmar