• Lena gjorde en uppdatering i gruppen Grupplogga för Kungsbacka läser Spådomen och Doften av en man av Agneta PleijelKungsbacka läser Spådomen och Doften av en man av Agneta Pleijel 2019-02-18 18:24

    Att valet nu har fallit på Agneta Pleijel och de två första delarna i hennes självbiografiska romaner är jag så glad över. Jag läste några av hennes tidigare romaner när de kom ut och har dem, trots att det är länge sedan nu, fortsatt fastetsade i mitt minne. Kanske inte ordagrant och inte heller hela handlingen, men mer själva känslan och budskapet i berättelserna.

    2018 tilldelades Agneta Pleijel Svenska akademiens Nordiska pris. Priset kallas ibland “Lilla Nobelpriset”. Så här beskriver Sara Stridsberg hennes romaner i sitt tal vid prisutdelningsceremonin. “Dina romaner är både glasklara och gåtfulla, känslomässiga och starkt intellektuella, en mix av lärdom och sinnlighet som öppnar världen genom sin dubbelhet. Ljuden som strömmar ur dina böcker, dofterna och de klorofyllklara färgerna, de tränger ner i filosofins historia och 1900-talets våldsamma historia, de stora frihetsanspråkens historia, emancipationens och kärlekens.Och precis så upplever jag dem också, jag kunde inte satt ord på det bättre än Sara Stridsberg gör.

    Agneta Pleijel föddes i Stockholm 1940, men hon växte upp i Stockholm, Lund och Princeton USA. På grund av alla flyttarna under uppväxten bytte hon ständigt skola. Skoltiden var för henne en plåga och med en tydlig känsla av utanförskap. Något hon också skildrar i Spådomen, som jag nu har hunnit läsa första halvan delen av. Det är en öppenhjärtig och laddad berättelse som börjar från födelsen 1940 och fortsätter 20 år framåt i tiden. Titeln har hon hämtat från den spådom som en älskad faster har fått, och vars uppfyllelse Agneta hoppas på och med spänning följer. Med tiden kommer hon också att inse att hennes pappa matematikprofessorn och hennes mamma musikern är mycket olika varandra. De är i ständig konflikt och Agneta älskar dem båda. Hon känner sig skyldig om hon väljer parti och vaktar noga på sig själv för att vara båda till lags. Något som upptar mycket av hennes tid och tankar. För övrigt tillbringar hon mycket av sin tid med att läsa. Böckerna hjälper henne att sätta ord på tillvarons obegriplighet och osäkerhet.

    Nu ser jag ser framemot att läsa vidare……..